Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój wpisany jest w DNA IKEA. Chcemy mieć pozytywny wpływ na ludzi i planetę. Co roku stawiamy sobie coraz ambitniejsze cele. Często mówimy, że produkujemy więcej z mniejszej ilości zasobów. Oznacza to, że wytwarzając duże ilości mebli zwracamy uwagę na to, by zużywać jak najmniej wody, energii czy surowców. Szukamy sprytnych sposobów, modyfikujemy technologię, inwestujemy w nowoczesne rozwiązania.

Przykład? Wymiana żarówek na LED i wdrożenie systemów dostosowujących oświetlenie do aktualnych potrzeb w halach produkcyjnych. Zużywamy dokładnie tyle, ile potrzebujemy i ani trochę więcej. Nic się u nas nie marnuje.

Drewno to podstawowy surowiec, z którego wytwarzamy meble IKEA. Jest to naturalny i odnawialny materiał produkcyjny. Dlatego jest dla nas niezwykle istotne, skąd pochodzą nasze dostawy surowca. Dbamy o to, by drewno wjeżdżające do naszych fabryk było certyfikowane. Blisko 100% drewna kupowanego przez nas w Polsce jest certyfikowane lub kontrolowane FSC®. Dzięki temu wiemy, że pochodzi ono z lasów, gdzie dobrze zarządza się gospodarką leśną, a pozyskanie surowca jest w prawidłowy sposób równoważone nasadzeniami. Sami też dbamy o lasy wokół nas – nasi pracownicy we współpracy z nadleśnictwami zasadzili już tysiące drzew.

Chcemy być dobrym sąsiadem i przyczyniać się do rozwoju społeczności, w których działamy. Dlatego każdy zakład IKEA Industry realizuje programy zaangażowania społecznego. Spotykamy się z mieszkańcami gmin, rozmawiamy o ich potrzebach i pomagamy. Czy będzie to pomoc dla lokalnego domu dziecka, czy edukacja informatyczna dla seniorów, lekcje ekologii dla młodzieży czy też budowa ścieżki rowerowej – potrzeby i inicjatywy są różne, ważne jest to, by być blisko ludzi. W ten sposób również spełniamy wizję IKEA: tworzenie lepszych warunków codziennego życia dla wielu ludzi.

Zobacz, czym dla IKEA jest odpowiedzialne leśnictwo