Kultura i wartości

Wizja i misja

Wizją IKEA jest tworzenie lepszych warunków codziennego życia dla wielu ludzi.

Misją IKEA Industry jest tworzenie wyjątkowej wartości dla Klienta poprzez rozwój mocy produkcyjnych, będących naszą unikalną przewagą konkurencyjną. Razem – wnosimy wkład w cały łańcuch wartości, zapewniając wiedzę o produkcji i będąc dobrym przykładem we wszystkich aspektach biznesu.

Wspólnie wyznawane wartości i kultura sprawiają, że IKEA jest tak wyjątkowa.
We wszystkich jednostkach na całym świecie można spotkać współpracowników, którzy podzielają te same przekonania.

Dlatego podczas rekrutacji przede wszystkim bierzemy pod uwagę wartości, a dopiero potem kompetencje i różnorodność. Nasi konkurenci mogą próbować kopiować nasz koncept, ale nigdy nie skopiują naszej kultury.

Nasze wartości