Nowe miejsce aktywności fizycznej dzięki inicjatywie IKEA Industry w Resku

W ostatnim czasie w Resku zrealizowaliśmy projekt o nazwie "Street workout", który stanowi odpowiedź na potrzeby mieszkańców dotyczące aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

Inicjatywa powstała dzięki współpracy IKEA Industry w Resku oraz władz Gminy Resko. Projekt został zrealizowany w ramach naszych działań sąsiedzkich – brakowało dotąd w Resku miejsca do ćwiczeń na dużą skalę, co zainspirowało nas do stworzenia tej nowej przestrzeni.

Współpraca z władzami lokalnymi pozwoliła na wyznaczenie odpowiedniego terenu oraz profesjonalne przygotowanie podłoża pod inwestycję. Nasz oddział wsparł projekt zarówno na poziomie koncepcyjnym, jak również finansowo. Cały proces powstawania tej przyjaznej mieszkańcom przestrzeni był nadzorowany przez Gminę.

Nowe miejsce do ćwiczeń "Street workout" w Resku to nie tylko przestrzeń do aktywności fizycznej, lecz także symbol promocji zdrowego trybu życia i wspólnotowej inicjatywy. Cieszymy się, że możemy być dobrym sąsiadem!