IKEA Industry Poland Sp. z o.o., ul. Wincentego Witosa 31, 72-100 Goleniów, z siedzibą w Goleniowie, dnia 11.04.2024 r. ogłasza przetarg na kompleksowe dostarczenie stacji ładowarek pojazdów elektrycznych AC i DC o różnych mocach dla swoich 9 zakładów na terenie Polski. Szacowana docelowa ilość stacji ładowania to 14 sztuk i 44 porty ładowania.

 

Opis przedsięwzięcia

  1. Przedmiotem zamówienia jest wytypowanie wykonawcy/dostawcy/usługodawcy/operatora, który zapewni kompleksową realizację projektu, obejmującą zaprojektowanie, dostarczenie, montaż i uruchomienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych do momentu odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).
  1. Zadanie powinno być wykonane kompleksowo, obejmując zaprojektowanie urządzeń oraz instalacji, ich wykonanie, montaż, uruchomienie i finalne przekazanie działającego systemu.
  2. Szczegółowy opis przedsięwzięcia zostanie przekazany zainteresowanym w kolejnym etapie, po wypełnieniu punktu 4.
  3. Zainteresowane podmioty proszone są o podpisanie załączonego dokumentu ICC i odesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: karol.fracek@inter.ikea.com do dnia 18.04.2024 r.

https://www.industry.ikea.pl//assets/editor_files/documents/Indirect%20Procurement%20ICC%20v%206.0_%20clean_appendix.docx

  1. Następnym krokiem będzie otrzymanie pełnego szczegółowego pakietu zapytania, zawierającego informacje o zakresie, wymaganiach technicznych oraz sposób składania ofert, wraz z kryteriami oceny ofert. Wypełniony formularz ofertowy należy odesłać na ten sam adres email nie później niż do 30.04.2024 r.

 

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa!