Miejsce wykonania prac: IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Oddział w Lubawie ul. Borek 3 14-260 Lubawa (w dalszej części - IKEA)

Opis przedsięwzięcia.

  1. Przedmiotem zamówienia jest wytypowanie wykonawcy/dostawcy/ który zapewni kompleksową realizację projektu zasilania stacji ładowania aut elektrycznych, obejmującą realizację wszystkich prac określonych w dokumentacji technicznej oraz przedmiarze robót tj. wykonanie przyłącza kablowego wraz z złączem kablowo pomiarowym od istniejącej stacji IKEA I, zasilanie stacji ładowania 2szt, wykonanie komunikacji pomiędzy stacją IKEA I i pozostałych prac instalacyjnych i budowlanych towarzyszących określonych w projekcie.
  2. Zadanie powinno być wykonane kompleksowo, obejmując dostawę urządzeń oraz instalacji, ich wykonanie, montaż, uruchomienie, dokumentację pomiarową i powykonawczą i finalne przekazanie instalacji do użytkowania.
  3. Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie chęci udziału w przetargu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mariusz.plewka@inter.ikea.com 
  4. Po wypełnieniu punktu 3. zainteresowane podmioty otrzymają szczegółowy pakiet zapytania, zawierający informacje o zakresie, wymaganiach technicznych oraz sposób składania ofert, wraz z kryteriami oceny ofert. Wypełniony formularz ofertowy należy odesłać na ten sam adres email nie później niż do 20.06.2024 r.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa!