Drzwi Otwarte w IKEA Industry Zbąszynek

Dnia 17 września 2023 r. odbyły się Drzwi Otwarte w IKEA Industry Zbąszynek. Do zwiedzania zostały udostępnione nasze fabryki znajdujące się w Zbąszynku i Babimoście oraz Centrum Rozwoju Produktu w Zbąszyniu. Nasi goście po pięcioletniej przerwie mieli okazję zobaczyć jak wygląda praca w naszej firmie oraz na własne oczy zaobserwować jak produkowane są jedne z najpopularniejszych serii mebli IKEA.

Głównym celem było pokazanie codziennej działalności i zaangażowania naszych pracowników, przy jednoczesnym podkreśleniu naszego wkładu w zrównoważony rozwój. Zaprezentowaliśmy m.in. nasze trzy elektryczne ciężarówki, podkreślając wysiłki na rzecz zmniejszenia śladu węglowego, także przekazaliśmy informacje na temat naszych farm fotowoltaicznych i tego, w jaki sposób przyczyniają się one do produkcji czystej energii. Kontynuując projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju, zachęcaliśmy gości do przynoszenia odpadów elektronicznych do recyklingu. W dowód wdzięczności uczestnicy otrzymali rośliny miododajne. Ta inicjatywa była małym krokiem w kierunku bardziej ekologicznej przyszłości i jesteśmy wdzięczni tym, którzy się do tego przyczynili.

Ponadto odwiedzający uczestniczyli w wielu prezentacjach związanych z działalnością IKEA Industry, podczas których można było zapoznać się m.in. z projektem odnoszącym się do koncepcji Industry 4.0, który nosi nazwę Manufacturing System of the Future (w skrócie MSF). Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z koncepcją Przemysłu 4.0, a podczas tego wydarzenia przedstawiliśmy, w jaki sposób włączamy najnowocześniejsze technologie do naszych procesów produkcyjnych. Od automatyzacji po analizę danych – pokazaliśmy, jak te postępy wpływają na wydajność, jakość i innowacyjność naszej produkcji.

W ramach specjalnej współpracy zaprosiliśmy też różne lokalne instytucje, aby podzieliły się spostrzeżeniami na temat projektów, które wspólnie podjęliśmy na rzecz zaangażowania społecznego. Dzięki tym partnerstwom możemy nawiązać znaczący kontakt z lokalną społecznością i współpracować nad projektami, które wywierają pozytywny wpływ na ludzi i środowisko.

Odwiedzający mogli także dowiedzieć się więcej na temat aktualnych rekrutacji oraz uczestniczyć w różnych atrakcjach, takich jak składanie mebli na czas, a dzieci miały możliwość własnoręcznego udekorowania stolików LACK oraz zabawy w wozach strażackich. Wszystkie te aktywności sprawiły, że na twarzach malował się szeroki uśmiech!

Ten Dzień Otwarty był przypomnieniem, jak ważna jest wspólnota i współpraca. Odwiedziło nas ponad 5 600 osób, wśród których znalazły się nasze rodziny, przyjaciele, lokalni mieszkańcy, a także sympatycy IKEA Industry. Była to doskonała okazja do świętowania naszych osiągnięć i spojrzenia w przyszłość.

 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z tego wydarzenia: